Svatý týden: Úterý

Včera Ježíš nechal uschnout fíkovník. Dnes kolem něj šli učedníci znovu — a hle, skutečně byl uschlý a nebyl na něm jediný lísteček, ba dokonce uschnul od samého kořene! Ježíš následně mluví o modlitbě. Věřte, že všechno, o co při modlitbě prosíte, jste dostali, a budete to mít.

Když pak šli ráno zase kolem toho fíkovníku, uviděli, že od kořenů uschl. Petr se tehdy rozpomněl a zvolal: „Mistře, podívej se, ten fíkovník, který jsi proklel, uschl!“

Ježíš jim na to řekl: „Mějte Boží víru. Amen, říkám vám, že kdokoli by řekl této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře,‘ a nepochyboval by v srdci, ale věřil by, že se děje to, co říká, stane se mu to. Proto vám říkám: Věřte, že všechno, o co při modlitbě prosíte, jste dostali, a budete to mít. Když se postavíte k modlitbě, odpouštějte, pokud něco proti někomu máte, aby i váš Otec v nebesích odpustil vaše prohřešky vám.“


Marek 11,20–25, překlad Bible21


Komentáře

comments powered by Disqus