Vyznání víry II

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i Země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontiem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný.

Amen. Ale jak se to stalo? (obecněji zde)

Žádné strhující svědectví, jak ke mně Ježíš v noci přišel, probudil mě, já se posadila, on mi podal šálek čaje a řekl mi: „Vidíš mě? Věříš, že mě vidíš?“

něco jsem věřila od roku 2013. V Boha jsem se snažila věřit od roku 2014. Snažila jsem se s ním mluvit. Snažila jsem se ho vidět a cítit. Snažila jsem se mu rozumět a porozumět na bohoslužbách a v Písmu. A 2015? A 2016?

Vyznání víry I

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontiem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný.

Amen. Ale proč?

Narodila jsem se do ateistické rodiny. Od malička jsem byla poněkud zvídavé dítě a informovala jsem se o aktuální situaci ve světě, o historii, přírodě, městech, ale i o abstraktních věcech jako je mír nebo víra. Když jsem byla v první třídě, na vlastní popud jsem začala chodit do náboženství. O nějakou dobu později jsem dostala na Vánoce od Ježíška (poetické) knížku Moje malá biblická krabička. Ve třetí třídě jsme ve škole četli Starý zákon, ale ten jsem už stejně znala z jakési dětské knihy, která na každý den nabízela jeden biblický příběh, a taky jsem ujížděla na filmu Stvoření světa.