Tinni–co? Tinni–ne

Stokrát dokola omílané téma. Terezka má tinnitus, šelest v uších, slyší vysoké pískání o frekvenci zhruba 6000 Hz, neustále, v obou uších. Nicméně toto je, řekla bych, snad z větší míry minulostí. Uzdravení bylo zázračné, ale ne zázračné z přičinění doktorů a medikamentů.

Krátká rekapitulace: Tinnitus se objevil náhle a to rovnou bilaterárně 28. října 2014. Po týdnu jsem navštívila svého oblíbeného ORL doktora, byl konstatován tinnitus, mě poslali na infuze do nemocnice, kde mi je odmítli dát, byly nasazeny prášky Betaserc, které to jen zhoršovaly. Po půl roce jsem byla na první sérii oxygenoterapie, kterou jsem absolvovala ještě třikrát – bez dlouhodobého účinku. Na podzim 2015 se přidalo vertigo, dva týdny jsem byla na neurologii v nemocnici, bez výsledku, nasazeny jiné prášky, Betahistin, také nefungující. Absolvovala jsem dvě série rehabilitací krční páteře, též bez výsledku.

Vyznání víry II

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i Země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontiem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný.

Amen. Ale jak se to stalo? (obecněji zde)

Žádné strhující svědectví, jak ke mně Ježíš v noci přišel, probudil mě, já se posadila, on mi podal šálek čaje a řekl mi: „Vidíš mě? Věříš, že mě vidíš?“

něco jsem věřila od roku 2013. V Boha jsem se snažila věřit od roku 2014. Snažila jsem se s ním mluvit. Snažila jsem se ho vidět a cítit. Snažila jsem se mu rozumět a porozumět na bohoslužbách a v Písmu. A 2015? A 2016?

Ježíš tě miluje

Můj náramek říká, že Ježíš tě miluje.

Ježíš miluje tebe. Ježíš miluje mě. Ježíš miluje feťáka. Homosexuála. Vraha i jeho oběť. Ježíš miluje Hillary. Ježíš miluje Donalda. Ježíš miluje muslima. Žida. Buddhistu. Nevěřícího člověka. Miluje komunistu a miluje Feriho a miluje pravičáka. Ježíš miluje ekologického aktivistu, miluje i majitele ropných společností. Ježíš miluje sebevraha. Doktora, který provádí eutanázii. Pacienta, který se rozhodl podstoupit eutanázii. Miluje ty, kteří používají Comic Sans. Miluje inženýry a botaniky a knihkupce a filozofy a architekty a učitele a řidiče autobusů a programátory a hackery. Ježíš miluje prostitutku. Ježíš miluje toho, kdo si její služby zaplatí. Ježíš miluje drogové dealery. A miluje otroky a miluje otrokáře.

Ježíš miluje všechny bez rozdílu. Ježíš nás miluje.