Aplikace aplikací

Papež František začátkem března řekl: „Co by se stalo, kdybychom se k Bibli chovali tak, jak se chováme ke svým mobilům? Kdybychom se pro ni vrátili, pokud bychom ji zapomněli? Kdybychom ji s sebou nosili vždycky, alespoň malý výtisk? Kdybychom četli Boží zprávu v Bibli tak, jako si čteme zprávy na mobilních telefonech?“

Odhaduje se, že v letošním roce je na světě asi 4,77 miliard uživatelů mobilních telefonů. Statistika říká, že v roce 2019 jich bude o 300 milionů víc a toto číslo tak přesáhne hranici pěti miliard.

Naproti tomu, Biblí bylo údajně vytištěno celkově přes šest miliard. První kapesní Bible vznikaly opisováním ve 13. století. Mezitím uplynulo spoustu let a počet výtisků rostl jen pozvolna, ale v poslední čtvrtině 20. století jejich počet narostl hned o několik miliard.

Bible, aplikace pro Android od YouVersion, má přes 100 milionů instalací. Je ale spousta dalších aplikací, které nabízejí čtení Bible, ty mají zpravidla přes milion stažení, kolem tohoto čísla se pohybuje dokonce i aplikace, ve které je k dispozici jen jeden překlad (King James Version), dětská biblická aplikace od YouVersion má pět milionů instalací a studijní Bible se pohybují kolem milionu, pěti, ale jsou i výjimky jako je deset až padesát milionů.

Co tím chci říct?


Proč jsem si zase vybrala ekumenku

Doma mám tři Bible (nepočítám-li různé dětské), tři různé překlady. Jsou to český ekumenický překlad, vydání z roku 1979, Jeruzalémská Bible, taková ta honosná, zlatá, a pak anglický překlad New International Version. České Bible mám tedy velké, těžké, které se špatně někam nosí. Když jsem s nimi měla strávit celou sobotu na zádech v batohu, rozhodla jsem se, že je na čase pořídit si i Bibli menší, lépe přenositelnou.

Moje kritéria? Malá, lehká, čitelná, zbytečně ne moc parafrázovaná, nejlépe dvousloupcová, nejlépe s odkazy, bez deuterokanonických knih.

Zdá se, že překladů je plný trh, ale když jsem se prodírala různými stránkami a knihkupectvími, zjistila jsem, že jich je na výběr vlastně hrozně málo. Dostupné jsou český ekumenický překlad (ČEP), Jeruzalémská Bible (JB), překlad pro 21. století (B21), Slovo na cestu (SNC), Bible kralická (BK), Bible kralická revidovaná (BKR), katolický překlad (KP), český studijní překlad (ČSP) a Pavlíkův studijní překlad (PSP).