Proč jsem si zase vybrala ekumenku

Doma mám tři Bible (nepočítám-li různé dětské), tři různé překlady. Jsou to český ekumenický překlad, vydání z roku 1979, Jeruzalémská Bible, taková ta honosná, zlatá, a pak anglický překlad New International Version. České Bible mám tedy velké, těžké, které se špatně někam nosí. Když jsem s nimi měla strávit celou sobotu na zádech v batohu, rozhodla jsem se, že je na čase pořídit si i Bibli menší, lépe přenositelnou.

Moje kritéria? Malá, lehká, čitelná, zbytečně ne moc parafrázovaná, nejlépe dvousloupcová, nejlépe s odkazy, bez deuterokanonických knih.

Zdá se, že překladů je plný trh, ale když jsem se prodírala různými stránkami a knihkupectvími, zjistila jsem, že jich je na výběr vlastně hrozně málo. Dostupné jsou český ekumenický překlad (ČEP), Jeruzalémská Bible (JB), překlad pro 21. století (B21), Slovo na cestu (SNC), Bible kralická (BK), Bible kralická revidovaná (BKR), katolický překlad (KP), český studijní překlad (ČSP) a Pavlíkův studijní překlad (PSP).

Tento článek nepíšu jako nějaké zhodnocení různých překladů Bible a jejích různých vydání, to v žádném případě, ani nechci říkat, že „tato Bible je dobrá“ a „tato Bible je špatná“. Každému vyhovuje něco jiného a je to v pořádku. Důvod, proč tento článek píšu, je, že by snad mohl nerozhodným pomoci, byť budou preferovat něco jiného než já. Chci jednoduše nabídnout cestu, jak vybírat.

Na začátku jsem zmínila, že čtu ČEP a JB, ale čtu je rozdílně. Takové ty ustálené fráze znám z ekumenky. Posledních pár měsíců jsem si zároveň zvykla na B21 v mobilní aplikaci. ČEP a B21 jsou tedy překlady, ve kterých jsem jako doma.

Začala jsem vyřazovací metodou. Jsou překlady, které se nedají číst „jen tak“, když člověk jede šalinou, jsou to překlady, které jsou složitější a člověk nad nimi musí více přemýšlet. Ale to není něco, co bych chtěla od Bible to go. Z tohoto důvodu jsem již dále nepočítala s BK, ČSP a PSP. Český studijní překlad jsem navíc používala v mobilní aplikaci, měla jsem s ním tedy zkušenosti, začal mi ale vyhovovat stále míň a míň, až jsem začala číst Bibli21. Bible kralická je sice normálně nečitelná, ale Bible kralická revidovaná již je poměrně pěkná, avšak nikde jsem ji neviděla prodávat, ani nevím, jestli je (už?) na trhu. Proto i překlad BKR byl vyřazen, stejně tak jako katolický překlad.

Mnoho překladů nezbylo, o to více jsem mezi nimi potom přebírala. Možnost malé Jeruzalémské Bible jsem zavrhla, poněvadž i to malinké vydání je hrozitánsky obrovské — a pak by mě mátly deuterokanonické knihy. Zbývá se rozhodnout mezi ČEP, B21 a SNC.

Všechny tři překlady jsou poměrně moderní a se všemi se znám. Teď už bylo rozhodování horší a zaměřila jsem se na porovnávání překladů podle notoricky známých pasáží a mých „oblíbených“ pasáží, které znám takřka nazpaměť. Toto kolo vyřadilo Slovo na cestu — první tři verše Janova evangelia jsou tu obsaženy ve dvou jednoduchých větách: „Kristus existoval od věčnosti, byl stále s Bohem Otcem a byl to Bůh sám. On byl tvořícím Božím Slovem, kterým vše vzniklo a trvá.“ SNC si dává za úkol zpřístupnit Bibli hlavně těm, kteří by mohli být zmateni z křesťanské terminologie. Verše tedy parafrázuje (což ve Starém zákoně není tolik patrné), je to překlad rozhodně vhodný na porovnávání těžších pasáží.

Největší dilema, které jsem řešila několik dní, bylo, zdali Bible21, nebo další ekumenka. Připadalo mi, že kdybych si pořídila další ČEP, podváděla bych tu svou starou, kterou mám doma, jako bych ji vyměnila za novou a hubenější. Bibli21 mám ráda, ale její vydání neodpovídá mým představám.

Malá (ano), lehká (ano), čitelná (ano; font Utopia – krásné patkové písmo; dostatečné mezery mezi řádky; nadpisy odlišené červenou barvou), zbytečně ne moc parafrázovaná (ano), nejlépe dvousloupcová (bohužel ne), nejlépe s odkazy (bohužel ne), bez deuterokanonických knih (ano).

Otázkou bylo, jak moc mi záleží na dvousloupcové Bibli a odkazech. Je možno stáhnout celou B21 v pdf, přesně tak jak vypadá potom v reálu. Jednosloupcová Bible mi vlastně připadala docela nepřehledná. V reálu potom vyznívá lépe, není to tak hrozné jako na obrazovce, každopádně je to nezvyklé a zvyk je železná košile. Rozhodla jsem se ale, že něco takového bych zvládla, že ten žlutý přebal za to stojí. A že bez odkazů se obejdu.

Ve středu večer jsem už už byla rozhodnuta zakoupit Bibli21. Ve čtvrtek jsem ale z knihkupectví Cesta odcházela s českým ekumenickým překladem. Proč?

Ve čtvrtek dopoledne jsem musela najít ve všech evangeliích Petrovo zapření. Byl to úkol nelehký, protože bez oněch odkazů to jde těžko. Většinou čtu přitom evangelia způsobem, že jeden příběh porovnávám, pokud je obsažen v Bibli vícekrát. Čtenář se může na jednu věc, někdy dokonce na jednu jedinou větu, dívat z různých úhlů. Podívejme se například na příběh ohlášení Jidášovy zrady, který vyznívá v synoptických evangeliích (Mt 26,20–25, Mk 14,17–21, Lk 22,21–23) docela odlišně, než jak je prezentován v Janově evangeliu (Jan 13,21–30). Zjistila jsem tedy, že bez odkazů se při čtení Bible, i při běžném čtení Bible, zkrátka nemohu obejít.

Když jsem měla hlavní důvod, mohla jsem své rozhodnutí podepřít alespoň dvěma menšími důvody — B21 je jednosloupcová, zatímco ČEP je vesměs v dvousloupcovém formátu; takřka všude s sebou mám mobil, kde mám B21, SNC a ČSP, zatímco tolik rozšířený český ekumenický překlad tam není.

V samotném knihkupectví bylo třeba ještě vybírat mezi jednotlivými vydáními. To je potom ještě individuálnější než předchozí rozhodování. Já jsem hledala malou Bibli, která ale bude zároveň čitelná a nebude mít moc malá písmenka. Tu jsem našla v takovém červeném vydání v umělé kůži z roku 2015.

Poznámka pod čarou: Velice dobrá aplikace pro mobil je Bible od YouVersion. V prohlížeči doporučuji BibleServer.com, kde je mnoho i zahraničních překladů, z českých tam najdete ČEP, SNC, B21 a BK. Skvělou věcí je také stránka bible.kazani.cz od Bible21, kde je možné vyhledávat slova v Bibli. Systém nenajde pouze slovo v zadaném pádu nebo jednom čase / vidu, ale pracuje i s různými příponami.

Publikováno 17. února 2017 na blogu kosinusametodej.wordpress.com


Komentáře

comments powered by Disqus