Skotsko, část druhá: terénní výzkum

Na první část našeho skotského dobrodružství logicky musela navazovat i část druhá. Na tu jsem se připravovala dlouhé měsíce, protože jsme měli strávit více než týden na ostrově South Uist v souostroví Vnější Hebridy, abychom zde odebrali 172 půdních vzorků po 100 gramech – jde o výzkum mikroplastů v půdě a jejich větrného transportu pro mou bakalářskou práci. Všechno na zádech, půda i oblečení a jídlo a spacák a karimatka a stan a vůbec všechno, co jsme s sebou měli (třeba kameny nasbírané na východním pobřeží). Mělo to být docela náročný. A fakt bylo.

Skotsko, část první: workaway

Před pár měsíci nebylo ještě vůbec jisté, jak budou naše prázdniny vypadat. Mluvili jsme o tom, že pojedu zase do Skotska, sama, asi RSPB (taková ornitologická organizace) a David pak za mnou přijede a něco podnikneme – a těšil se na to, jak se na mě bude těšit. Na přelomu zimy a jara se však událo mnoho rozhodování o blízké budoucnosti a Bůh úplně změnil naše plány.

Co budeme dělat s tím suchem?

Tiskové zprávy Českého hydrometeorologického ústavu nesou tyto názvy:

— Horké počasí pokračuje, stav sucha už je na více než polovině sledovaných profilů (8. srpna 2018)

— Horké počasí posledních dnů dále prohlubuje stav sucha (1. srpna 2018)

— Déšť skončil, sucho je problém na dlouho (29. května 2018)

Půdním suchem ve vrstvě 0–40 cm je ohrožena valná většina území, z toho velmi ohrožená jsou území jako Hornomoravský úval, severní Čechy, okolí Prahy, část Karlovarského kraje a další. Ve vrstvě 0–100 cm je velmi ohrožená již téměř celá republika, horské oblasti jsou na tom lépe. (ČHMÚ, 2018) Tento problém potom přechází v problém v zemědělství. Setkáváme se s tropickým počasím, horkými vlnami, snížením hladiny podzemních vod, ve vodních tocích jsou malé průtoky (INTERSUCHO, 2018). O suchu informují krajinářské organizace, Lesy ČR, zemědělci, denně mám zaplněný feed na Facebooku „suchými“ články.

alt